Accueil - Գլխավոր

Agrandissez les photos

d'un clic

 

 

 

RODOLF KHACHATRIAN -ՌՈՏՈԼՖ ԽԱՉԱԴՐԵԱՄ

 
 

 

 

           
 
 

Armenagan 2004 Հրայր
Այսքան չարիք թէ մոռանան մեր որդիք, թող ողջ աշխարհ կարդայ հայուն նախատինք